Akhil Bhartiya Grahak Panchayat

New User Register Here

Land reforms act

जमीनीला कूळ लागणे हा वाक्यप्रयोग आता आपल्याला चांगला माहिती झाला आहे. कूळ म्हणजे काय? कूळ […]

Read More →

RERA Act Suggestions

प्रती, श्री देवेंद्र फडणवीसजी मा. मुख्य मंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 400032 विषय: महाराष्ट्र राज्याने […]

Read More →